RICOH

Dostarczenie sprzętu do naprawy

1. Prosimy o przekazanie sprzętu do serwisu w fabrycznym opakowaniu wraz z akcesoriami.

2. Jeżeli sprzęt dostarcza osoba trzecia, prosimy o przekazanie tej osobie informacji o usterce oraz swoje dane kontaktowe. Sugerujemy aby posłużyć się formularzem zamieszczonym poniżej.